Вільшанська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів ради за січень - грудень 2023 року

Дата: 10.06.2024 15:45
Кількість переглядів: 74

Рішенням Вільшанської селищної ради від 16 грудня 2022 року № 820 затверджено програму економічного і соціального розвитку Вільшанської селищної ради на 2023 рік (далі – Програма), яка включає 39 заходів та програм запланованих для реалізації у 2023 році.

Одним із пріоритетних завдань, визначених Програмою, є посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Основним механізмом реалізації даного завдання, є ефективний розподіл фінансового ресурсу для реалізації запланований заходів на 2023 рік та ефективне встановлення місцевих податків і зборів.

З метою виконання дохідної частини місцевого бюджету, забезпечення виконання програм та заходів соціально-економічного розвитку території, в травні місяці п.р. було розпочато роботу по внесенню змін до рішення від 14 липня 2021 року № 359 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вільшанської селищної ради».  Як результат, рішенням селищної ради від 07 липня 2023 року № 975 затверджені змінені ставки.

Для забезпечення першочергових видатків, Відділом фінансів та економічного розвитку Вільшанської селищної ради, розпорядниками бюджетних коштів забезпечується ефективне та збалансоване розподілення фінансового ресурсу.

Так, до загального фонду бюджету Вільшанської селищної територіальної громади надійшло доходів (без урахування трансфертів) 85,4 млн. грн, що становить 112,9% до затверджених показників на відповідний період (перевиконано на 9,7 млн. грн). Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 12,3 млн. грн, з приростом в 16,8%.

Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин

У зв’язку з тим, що завершився термін дії технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів Вільшанської селищної ради, основним завданням в даному розділі є виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів Вільшанської селищної ради.

Для реалізації запланованого з місцевого бюджету використано 791,0 тис. грн на виготовлення технічної документації по 23 населеним пунктам.

Підприємництво, споживчий ринок, торгівельне обслуговування

Основним із визначених Програмою завдань, у сфері торгівельного обслуговування населення, є забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань торгівельного обслуговування.

На виконання розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 11 березня 2022 року № 145-р «Про забезпечення продовольчої безпеки в області» сформовано місячну потребу продуктів харчування та мінімальний набір предметів першої потреби, санітарії та ліків.

У зв’язку з тим, що на території громади складські приміщення комунальної чи державної форми власності відсутні, резерв зберігається безпосередньо в складських приміщеннях підприємств роздрібної торгівлі.

На сьогоднішній день ажіотаж на продукти харчування та на товари першої необхідності відсутній. Магазини забезпечені продуктами харчування в асортименті на 100%. Дефіцит товарів відсутній.

По аптечним закладам, постачання товару здійснюється регулярно.

Постійно здійснюється моніторинг на наявність та на цінову ситуацію на нафтопродукти на АЗС/АГЗС.

На території громади діють одна АЗС та одна АГЗС. Постачання пального та скрапленого газу здійснюється регулярно.

Під час виникнення проблем з постачанням скрапленого газу, проводились заходи із забезпечення жителів громади скрапленим газом. Так, організовано постачання жителям громади скрапленого газу у балонах на обмін. Протягом 2023 року замінено 23 балонів (2022 рік - 796 балонів).

Як видно, у 2023 році замовлень майже не було, в зв’язку з чим, була домовленість з господарством, що при формування невеликих обсягів, замовити доставку скрапленого газу можна безпосередньо в газовому господарстві з можливістю адресної доставки балонів.

Здійснення державної регуляторної політики

Рішенням селищної ради від 18 листопад 2022 року № 804 затверджено план діяльності Вільшанської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік.

На даний час діють два регуляторних акти, які були розроблені у 2021 році: рішення Вільшанської селищної ради від 14 липня 2021 року № 359 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вільшанської селищної ради» та рішення Вільшанської селищної ради від 17 вересня 2021 року № 432 «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Вільшанської територіальної громади».

Дані регуляторні акти підготовлення з дотриманням всіх вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Так, відповідно до ст. 8 цього закону, для кожного проекту рішення підготовлено аналіз регуляторного впливу, в якому наведені розрахунки вигод і втрат під час запровадження кожного регулювання, як для населення, так і для суб’єктів господарювання.

Як, зазначалося вище, в травні місяці 2023 року було розпочато роботу по внесенню змін до рішення від 14 липня 2021 року № 359 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Вільшанської селищної ради». Як результат рішенням селищної ради від 07 липня 2023 року № 975 затверджені змінені ставки.

Рішенням селищної ради від 24 листопад 2023 року № 1090 затверджено план діяльності Вільшанської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2024 рік.

Вся інформація про здійснення державної регуляторної політики Вільшанською селищною радою, розміщується на офіційному сайті ради, у розділі «Регуляторна політика».

У сфері житлово-комунального господарства, основним завданням визначене Програмою, являється підвищення якості житлово-комунальних послуг.

З метою підвищення якості житлово-комунальних послуг розроблено два механізми підтримки  житлово-комунального господарства, а саме: відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги та фінансова підтримка комунальних підприємств. 

Так, рішенням селищної ради від 16 грудня 2022 року № 821, затверджена Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються комунальними підприємствами Вільшанської селищної ради, на 2023 - 2024 роки. А, в рамках програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Вільшанської селищної громади на 2022 – 2027 роки, передбачено здійснювати фінансову підтримку комунальних підприємств Вільшанської селищної ради.

На 2023 рік заходами Програми планувалося здійснювати відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались рішенням селищної ради, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх надання.

В зв’язку з відсутністю різниці між фактичними витратами, пов’язаними з наданням послуг споживачам, і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що встановлювалися селищною радою, за звітній період відшкодування різниці в тарифах не було.

На підставі проведеного аналізу щодо результативності фінансової підтримки, було встановлено, що спрямування фінансового ресурсу на заміну та ремонти водопровідних мереж, придбання більш технологічного обладнання призвело до зменшення собівартості надання комунальних послуг. Так, втрати води у 2022 році склали 49%, в порівнянні з втратами води у 2021 році - 71,7 %. Як результат, собівартість тарифів наблизилась до встановлених тарифів, і як зазначалося вище, підстав для відшкодування різниці в тарифах не було.

На підставі цього було прийняте рішення і в подальшому здійснювати фінансову підтримку на вдосконалення водопровідних систем та обладнання, щоб наблизити втрати води до 10-15%.

Так, протягом звітного періоду, комунальні підприємства селищної ради отримали фінансову підтримку на суму 4545,8 тис. грн. (КП «Комунальник» - 4245,8 тис. грн. та КП с. Добрянка - 200,0 тис. грн., КП с. Плоско-Забузьке - 100,0 тис. грн., КП с. Добре - 0,0 грн).

За рахунок цих коштів здійснювалося придбання обладнання, матеріалів, оплата електроенергії та ін., а саме:

По КП «Комунальник»;

 • мотоножниці – 181,6 тис. грн;
 •  насоси свердловинні (3 шт.)– 112, 9 тис. грн.;
 • заробітна плата – 1 693,2 тис. грн (в т.ч. погашення боргу минулих років – 490,0 грн);
 • нарахування ЄСВ на заробітну плату – 374,5 тис. грн. (в т.ч. погашення боргу минулих років – 110,0 тис. грн);
 • оплата електричної енергії – 955, 8 тис. грн;
 • придбання конструкційних матеріалів для будівництва споруди для генераторної установки (місцезнаходження Глибокий Яр) – 98,0 тис. грн;
 • придбання шин для транспортних засобів - 35,6 тис. грн;
 • придбання матеріалів для облаштування огорожі навколо будівлі гаражів – 75,3 тис. грн;
 • придбання матеріалів для поточного ремонту паркану навколо парку – 452,6 тис. грн;
 • придбання мотопили – 16,0 тис. грн;
 • придбання ноутбуку – 19,0 тис. грн;
 • оплата послуг з під’єднання електричних мереж в будівлях гаражів підприємства – 46,4 тис. грн;
 • оплата послуг з поточного ремонту паркану навколо парку – 347,9 тис. грн;

По КП с. Плоско-Забузьке:

- оплата електроенергії – 29,9 тис. грн;

- інші видатки (рентна плата за користування надрами, спецводокористування) – 12,8 грн;

- заробітна плата – 35,8 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату – 12,4 тис. грн;

- матеріали – 8,8 тис. грн.

Протягом звітного періоду, відповідно до рішення Вільшанської селищної ради від 17 вересня 2021 року № 432, яким затверджено Правила благоустрою території населених пунктів Вільшанської територіальної громади, здійснювалися заходи з благоустрою населених пунктів – благоустрій кладовищ, загортання сміттєзвалищ, ремонт Дошки пошани «Наш рідний край» (Дошка пам`яті загиблим землякам «Честь і слава героям України») та інше. На заходи з благоустрою комунальними підприємствами використано коштів в сумі   1112,6 тис. грн.

На ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах використано 4073,6 тис. грн, а саме: проведено частково ямковий ремонт, грейдерування та підсипання доріг комунальної власності в селищі Вільшанка та селах Куца Балка, Дорожинка, Березова Балка, Добрянка, Вівсяники, Чистопілля, Бузникувате, Йосипівка та Степанівка.

Загалом, протягом звітного періоду, у сфері житлово-комунального господарства профінансовано 2 програми на суму 11364,1 тис. грн, це програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Вільшанської селищної громади на 2022 – 2027 роки – 9732,0 тис. грн та Комплексна програма запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території Вільшанської селищної ради на 2021 - 2025 роки – 1 632, 1 тис. грн.

Інвестиційний та інфраструктурний розвиток

Враховуючи численні звернення жителів громади щодо забезпечення автобусного сполучення з районним та обласним центром, було організовано автобусні маршрути Вільшанка – Голованівськ та Вільшанка – Кропивницький.

Так, з початку здійснення перевезень пасажирів автобусним маршрутом Вільшанка – Голованівськ скористалося 5 громадян, що зробило недоцільним подальше використання автобусного маршруту.

Маршрут Вільшанка – Кропивницький функціонує згідно графіка.

Розпочата робота по відновленню регулярного автобусного сполучення по маршрутам Первомайськ – Вільшанка та Київ – Вільшанка.

У сфері соціального захисту

На території громади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою подолання або мінімізації цих обставин за місцем проживання таких осіб забезпечує Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради, відділ соціального захисту населення Виконавчого комітету Вільшанської селищної ради та Служба у справах дітей Вільшанської селищної ради.

В Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради створені та працюють три відділення:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

- відділення соціальної роботи.

Станом на 01 січня 2024 року на обліку в Територіальному центрі перебуває - 1653 осіб, в т.ч.  внутрішньо переміщених осіб - 589.

Так, протягом року, відділенням соціальної допомоги вдома надано послуги 324 особам.

Відділенням організації надання адресної натуральної допомоги надавалися послуги перукаря, швачки, «Соціальне таксі» та комплексного обслуговування й ремонту будинків. Протягом 2023 року отримали обслуговування 1074 осіб.

Відділення соціальної роботи - на обліку  у відділенні перебуває 69 сімей, в якій виховуються 134 дитини (з них 20 сімей ВПО – в яких 29 дітей).

Станом на 01.01.2024 року Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради отримано 161,9 тис. грн. за надання платних послуг.

Всього Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради видано підопічним та внутрішньо переміщеним особам допомогу на суму 1725,2 тис. грн.

Відділ соціального захисту населення Виконавчого комітету селищної ради забезпечує реалізацію державної політики на території громади у сфері соціального захисту населення. Також, даним відділом забезпечується виконання 4-ох програм, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту жителів громади.

Так, на фінансування заходів програми Вільшанської селищної ради соціального захисту малозабезпечених громадян «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» на 2021 – 2023 роки використано 246,8 тис. грн, це виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на суму 204,3 тис. грн та одноразова матеріальна допомога на поховання особам, які не досягли пенсійного віку та ніде не працювали, - 42,5 тис. грн, та інше.

Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті загиблих (померлих під час виконання службових обов’язків) ветеранів у Вільшанській селищній територіальній громаді на 2021-2023 роки профінансована на 855,0 тис. грн.

Під Програму Вільшанської селищної ради соціального захисту громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 – 2023 роки використано 42,2 тис. грн та фінансування заходів для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули або померли внаслідок проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил на сході України, а також дітей, що проживають в складних життєвих обставинах використано 12,0 тис. грн.

На програму підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022 - 2024 роки, використано 129,8 тис. грн.

У сфері освіти, основні заплановані завдання:

- проведення ремонтних робіт будівель і споруд навчальних закладів;

- виконання протипожежних заходів по закладам освіти;

- придання шкільного автобуса та заходи по об’єктам цивільного захисту.

Так, на фінансування протипожежних заходів по закладам освіти використано 614,5 тис. грн (встановлення блискавко захисту, просочення дерев’яних конструкцій горищних приміщень, вимірювання опору ізоляції електричних мереж).

На придбання шкільного автобуса профінансовано 2882,9 тис. грн (ДБ - 2058,0 тис. грн та МБ – 824,9 тис. грн).

Проведено заміну 4 вікон та 2 дверей в актовій залі Добрянської гімназії на суму 90 тис. грн. та облаштовано бетонну підлогу в укритті на суму 45 тис. грн.

На капітальний ремонт протирадіаційного укриття Вільшанського ліцею передбачено коштів державного бюджету 2700 тис. грн, та 300,0 тис. грн, співфінансування з коштів місцевого бюджету.

Проведено ремонт ПРУ у Березовобалківській гімназії  на суму 121 тис. грн.

На реалізацію заходу з будівництва захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти Вільшанської селищної ради, заклад-сад «Колосок», заплановано 564,9 тис. грн. (виготовлення ПКД).

Також, за спонсорські кошти у Вільшанському ліцеї замінено вікна на металопластикові на суму 100 тис. грн.

Крім того, Вільшанському ліцею та Березовобалківській гімназії закуплено 5 опалювальних котлів на суму 600 тис. грн.

Охорона здоров’я

Для здійснення підтримки галузі охорони здоров’я у Вільшанській територіальній громаді в період 2023 року діяли три програми, затверджені рішеннями селищної ради, зокрема: Програма «Доступна медицина» на 2021 – 2023 роки; Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період 2021 – 2023 року та Програма «Медичні кадри» на 2021 – 2025 роки.

За вказаними програмами придбано для палат стаціонарних відділень та ординаторських Вільшанської лікарні кондиціонери в кількості 26 одиниць на суму 485,6 тис. грн, придбано нові м’які лавки для відвідувачів поліклінічного відділення лікарні на суму 50,3 тис. грн, відремонтовано комунальну квартиру, в якій проживає лікар-хірург на суму 200,0 тис. грн, здійснено оплату за використану медичними закладами в 2023 році електричну енергію та комунальні послуги на загальну суму 2188,0 тис. грн.

З прийняттям 28 лютого 2023 року Постанови КМУ №174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я» до медичних підприємств висунуто нові вимоги, дотримавшись яких медичні заклади включатимуть до спроможної мережі з визначенням у надкластерні, кластерні та загальні заклади охорони здоров’я. З 2024 року держава фінансує лише спроможну мережу медичних закладів.

Включення медичного закладу до спроможної мережі було можливе при достатньому матеріальному забезпеченні, наявності медичних кадрів відповідно до профілю лікарні та вимог Національної служби здоров’я України.

В короткий термін КНП «Вільшанська лікарня» селищної ради проведено обов’язкові заходи по доукомплектуванню необхідним медичним обладнанням та кадрами, проведено ряд ремонтних робіт. Керівництвом Вільшанської селищної ради та КНП «Вільшанська лікарня» селищної ради неодноразово проводились перемовини з керівниками Голованівської РВА, сусідніх громад та медичних закладів з метою об’єднання територій для надання медичних послуг більшій кількості населення, що є однією з вимог зазначеної Постанови КМУ. Звертались письмово до голови Кіровоградської ОВА Райковича А.П., депутата Верховної Ради України Кузбита Ю.М. та, за підтримки громадських організацій Вільшанщини, до посла Болгарії в Україні.

В результаті спільних зусиль, Міністерством охорони здоров’я України 22 червня 2023 року Комунальне некомерційне підприємство «Вільшанська лікарня» Вільшанської селищної ради включено до переліку та визначено «загальним закладом охорони здоров’я».

З метою профілактики захворюваності на туберкульоз у 2023 році за кошти місцевого бюджету придбано вакцину «Туберкулін» на суму 25,1 тис. грн.

Рішеннями Вільшанської селищної ради передано на баланс КНП «Вільшанська лікарня» селищної ради дві квартири (одно та двокімнатну) розташовані неподалік лікарні, в яких проживають лікар хірург та лікар гінеколог з родиною. Ще одна (трикімнатна) квартира буде відремонтована найближчим часом та передана для поселення лікаря ортопеда травматолога.

У сфері зайнятості населення

З метою виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуації техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення на території селищної ради, рішенням виконавчого комітету від 07 листопада 2023 року №181, затверджено перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану, до виконання яких залучаються визначені працездатні особи.

Також, на організацію та проведення громадських робіт, використано 42,0 тис. грн, коштів місцевого бюджету.

У сфері культури, молоді та спорту профінансовано 2 програми на суму 733,6 тис. грн, це селищна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді - 20,0 тис.грн. та комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на території Вільшанської селищної ради – 713,7 тис. грн (забезпечення діяльності ДЮСШ та підкріплення матеріально-технічної бази – 713,7 тис. грн).

Крім того, протягом року здійснено поточні ремонти на загальну суму 151,2 тис. грн, а саме: Вільшанський Центр українсько-болгарської культури – 135,0 тис. грн, Йосипівський та Куцобалківський будинки культури – 16,2 тис. грн.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення та правопорядку

Розпорядженням селищного голови від 04 квітня 2023 року №36 «Про організацію мобілізаційної підготовки щодо забезпечення продовольчої безпеки на території Вільшанської селищної територіальної громади» затвердженні мобілізаційні завдання та договори на виконання мобілізаційних завдань.

Протягом року укладено договорів на виконання мобілізаційного завдання (замовлення) з 21 виробниками сільськогосподарської продукції, що в свою чергу дало можливість підприємствам бронювати військовозобов’язаних і забезпечити безперебійні роботи з посіву та збиранні сільськогосподарських культур на території громади.

З метою координації зусиль органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів, для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності, проведено фінансування заходів комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень – 8350,0 тис. грн (субвенція ГУНП на придбання спец.авто).

На інші заходи, які увійшли до переліку програм і заходів, реалізацію яких планувалось здійснювати в рамках програми економічного і соціального розвитку Вільшанської селищної ради у 2023 році, використано 82,8 тис. грн, це відзначення державних, професійних свят та пам’ятних дат.

__________________________

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь