Вільшанська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

Територіальний центр соціального обслуговування

ЩО ГОДИНИ, ЩО ХВИЛИНИ

ПРО ЧИЇСЬ ДОЛІ – ВІЧНА ТУРБОТА.

ШМАТОЧОК СЕРЦЯ КОМУСЬ ВІДДАТИ-

ТАКА КОЛЕГИ У НАС РОБОТА.

 

 

 

 

Територіальний центр соціального обслуговування

 (надання соціальних послуг)

Вільшанської селищної ради

 

 

Директор Територіального центру соціального обслуговування  –

Валентина Дмитрівна ГАЛУНГА;

Головний бухгалтер –

 Інеса Валеріївна ХАРЧЕНКО.

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома –

 Олена Володимирівна СТОЯНОВА;

Завідувач відділення організації надання адресної  натуральної  та грошової допомоги – 

Юлія Валеріївна ІВАНОВА.

Завідувач відділення соціальної роботи –

Валентина Дмитрівна БАЛЄВА;

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної  ради розташований за адресою: 

Телефони:

- директора Територіального центру -  9 79 08;  

- бухгалтерія – 9 76 01;,  

- відділення організації надання адресної          натуральної  та грошової    допомоги – 9 76 01;

Електронна пошта: e-mail: Vil.tc@ukr.net

Розклад роботи Територіального центру:

Понеділок – п’ятниця: з 08:00 до 17:00,

                        Перерва: з 12:00 до 12:48.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної  ради утворено рішенням сесії Вільшанської селищної ради №65 від 06 січня 2021 року  для надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою подолання або мінімізації цих обставин за місцем проживання таких осіб. Діяльність Територіального центру має відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Методичне забезпечення діяльності Територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням діяльності в установленому порядку Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Територіальний центр у своїй діяльності керується Законом України №2671 – VIII «Про соціальні послуги», Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;

Конвенцією про права людини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Вільшанської селищної ради, іншими нормативними актами з питань, що регулюють його діяльність та Статутом.

На отримання соціальних послуг у Територіальному центрі мають право:

-  особи похилого віку;

-  особи з інвалідністю;

- особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

- сім’ї, діти та молодь, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;

- сім’ї, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Територіального центру:

Закон України №2671 – VIII «Про соціальні послуги»;

 Наказ Міністерства соціальної політики України 13 листопада 2013 року № 760 «Про Державний стандарт догляду вдома»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня  2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

Статут  Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради, затверджено рішенням сесії Вільшанської селищної ради №65 від 06 січня 2021 року;

Наказ Міністерства соціальної  політики України від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати».

Вже таким є наше життя: доки ми молоді, то старість бачиться такою неможливою, або дуже далекою. Здається, що ми завжди будемо сильні, здатні вирішити будь-яку життєву проблему. Однак, роки минають швидко, і в якусь мить людина починає розуміти, що вона поповнила ряди дідусів та бубусь. Позаду залишилася улюблена робота, із сімейного гніздечка, як пташки, випурхнули сини і доньки, а у вікно зазирає осінь життя.

Добре, коли у цей час людина похилого віку живе у колі родини і оточена увагою і любов’ю рідних. Але ж часто буває, що в старості чимало людей залишаються самотніми. І ось тоді їм на допомогу поспішають соціальні працівники, люди, які опікуються старенькими людьми, які на схилі літ залишилися наодинці зі своїми хворобами, турботами, проблемами, душевним неспокоєм.

В Територіальному центрі створені та працюють три відділення:

-  відділення соціальної допомоги вдома;

-  відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

-  відділення соціальної роботи.

Станом на 01 квітня 2021 року на обліку в Територіальному центрі перебуває 1065 осіб, з них  інвалідів –230 осіб, одиноких–370 осіб.

Відділення соціальної допомоги вдома відповідно до державних стандартів соціальних послуг надає  послугу –догляд вдома.

Соціальна послуга надається особам III групи рухової активності – 1–2 рази на тиждень (за необхідності), особам ІV групи рухової активності – 2–3 рази на тиждень (за необхідності);  особам V групи рухової активності, які потребують паліативної допомоги –5 разів на тиждень (за необхідності); організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів щодо їх задоволення.

На обліку у відділенні перебуває 315 осіб.

 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надає соціальні послуги особам, які відповідно до результатів оцінювання індивідуальних потреб потребують натуральної чи грошової допомоги, а саме, особам:

 - похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

 - з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами;

 - з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;      

 - з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

 - які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

 - внутрішньо переміщені особи.

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує вищезазначених осіб:

- продуктами харчування;

- одягом, взуттям та іншими предметами першої необхідності.

  На обліку у відділенні перебуває 750 осіб.

 

У Територіальному центрі створено нове відділення – відділення соціальної роботи. Дане відділення надає слідуючі послуги:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

- надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

- запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

- виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

- надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

- проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

-  надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:

- соціального супроводу;

- консультування;

- соціальної профілактики;

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- соціальної адаптації;

- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- кризового та екстреного втручання;

- представництва інтересів;

- посередництва (медіації);

- інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб;

 

  • забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціальний супровід сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів; соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом;

 

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

На обліку у відділенні перебуває 8 сімей.

 

  Територіальний центр соціального обслуговування створений у 1990 році та був реорганізований у 2000 році, щороку працівники Територіального центру обслуговують  більше тисячі підопічних.

  Найдовше в Територіальному центрі соціального обслуговування працюють: Харченко Інеса Валеріївна – головний бухгалтер; Владов Віталій Вікторович-водій; Чернобай Лариса Івановна, Кульова Людмила Іванівна, Романова Надія Степанівна – соціальні робітники.

 

   Для багатьох людей похилого віку, які на схилі літ залишилися самотніми, соціальний робітник – найкращий друг, надійний помічник, а часто може і єдина розрада в теперішньому складному житті. Жодна людина не може передбачити, що її чекає на старості. Адже життя вносить свої корективи в долі навіть тих, хто мав сім’ї та неабиякі статки, а потім залишився наодинці зі своїми проблемами. І єдиними гостями престарілої одинокої людини нерідко стають листоноша та небайдужі сусіди. А останніми роками і робітники Територіального центру. Їх професія, що передусім визначається категоріями добра й милосердя, сьогодні вкрай необхідна. І немає значення, яку посаду займає той чи інший фахівець Територільного центру, у якому відділенні працює, головне, щоб він умів вислухати і прагнув допомагати людям.

 

      В Територіальному центрі створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входять: завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, перукар, швачка, психолог, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, які надають послуги вдома по селах району. Територіальний центр надає послуги «Соціальне таксі». В Територіальному центрі впроваджено інноваційну послугу «Університет третього  віку», створений факультет «Кулінарія. Готуємо та релаксуємо», в якому навчаються 17 осіб.

 

    Територі альний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради  надає послуги підопічним  на платній основі та безкоштовно:

Платні соціальні послуги надаються:

- з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

- понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

 

  Соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) в обсязі, визначеному державними стандартами надаються:

  • особам з інвалідністю І групи – усі соціальні послуги,
  • особам середньомісячний сукупний дохід яких становить менше ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб,
  • особам та сім’ям, які отримують послуги відділення соціальної роботи.

 

13 Квітня, 2023 р., 15:46
Перші страви на передовій – це рідкість, яку українські воїни не завжди можуть собі дозволити. Адже приготування потребує не лише купи продуктів, а й щонайменше години часу. Через це наші захисники й захисниці частіше надають перевагу сухпайкам.
12 Квітня, 2023 р., 09:53
Найбільш соціально вразливими є діти, що виховуються у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.
30 Березня, 2023 р., 10:43
         Завідувач відділенням соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради Олена Стоянова провела чергову виробничу нараду із соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома.
16 Березня, 2023 р., 11:12
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради щиро дякує Благодійній організації «Благодійний фонд «Уманський центр допомоги» за надану благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування і гігієнічних засобів та селищному голові Паранчевському Миколі Павловичу за організацію доставки вищевказаної допомоги. Благодійна допомога буде видана підопічним Територіального центру, які отримують соціальну послугу догляд вдома та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги.
30 Січня, 2023 р., 13:41
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради щиро дякує Громадській організації «Ніхто крім нас» міста Первомайськ за виготовлення сухих борщових та супових наборів для військових. Первомайські волонтери за власними рецептами переробили зібрані нами овочі та повернули вже готову продукцію в Територіальний центр.
17 Січня, 2023 р., 11:25
Головне в роботі   Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради покращити якість життя своїх підопічних.
 
13 Січня, 2023 р., 10:21
Відділ земельних відносин Виконавчого комітету Вільшанської селищної ради повідомляє, що відповідно до п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами та доповненнями; та фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
13 Січня, 2023 р., 10:20
Оцінка якості соціальних послуг – це процедура, яка має на меті визначити, як забезпечуються встановлені показники якості, чи відповідає послуга своєму призначенню, чи має вона позитивний вплив на отримувача.
03 Січня, 2023 р., 16:03
Директор Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради Галунга Валентина Дмитрівна провела підсумкову нараду з соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома.  На нараді розглянуто слідуючі питання:  1. Аналіз основних показників роботи відділення за 2022 рік.  2. Про якість та своєчасність надання соціальних послуг догляду вдома підопічним.  3. Про виконання заходів, правил, інструкцій з охорони праці, дотримання правил електро та протипожежної безпеки, недопущення випадків травматизму, як виробничого так і невиробничого характеру серед працівників Територіального центру та підопічних. В рамках наради проведено навчальний семінар з пожежної безпеки та охорони праці на тему: «Протипожежний режим на підприємстві в осінньо-зимовий період. Переохолодження та обмороження: що це та як їм запобігти». Також наголошено соціальним робітникам про тісну співпрацю із старостами населених пунктів громади для вчасного виявлення громадян, які потребують соціальної допомоги.  Розглянуто багато інших питань, які вирішили у робочому порядку. Валентина Дмитріївна подякувала соціальним робітникам за їх нелегку працю та привітала всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Хрестовим та вручила їм новорічні солодкі подарунки.
30 Грудня, 2022 р., 10:22
06 грудня  2022 року в с. Калмазове  мультидисциплінарною командою Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільшанської селищної ради в складі :  в. о.  завідувача соціальної допомоги вдома Балан Інни,  соціального  працівника Танасової Тетяни,   перукаря Живіцької Тамари, соціального робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків Пугач Володимира підопічним були наданні послуги перукаря та  рубки дров.  Також  проведено перевірку  за додержанням вимог щодо надання соціальних послуг догляду вдома дільниці №12 соціальний робітник – Швець Валентина.    При відвідуванні  отримувачів послуг з’ясовано: послуги отримано відповідно до індивідуальних потреб, соціальний  робітник на належному рівні  надає соціальні послуги, відповідно до Державного стандарту догляду вдома,  вирішуються проблемні питання отримувачів послуг.  Послуги надаються відповідно до затвердженого графіку. Складено акти перевірок  якості надання соціальних послуг, проведено опитування щодо відповідності наданих послуг. Скарг та нарікань щодо надання соціальної послуги від підопічних не надходило.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь